Upptiningskammare

Produktbeskrivning

Upptiningskammare är en anordning som används för upptining av kött och fisk. Vår kammares moderna lösningar gör att varorna kan tinas upp under en betydligt kortare tid än vid de traditionella metoderna. Upptining i våra anordningar garanterar en snabb och jämn upptining av kött- eller fiskblock. Kammarna tillverkas med olje-, el-, gas- och ångvärme. Kammarna tillverkas i olika storlekar. Vi kan också göra en anpassning av befintliga lokaler.