Diskmaskin till rökkäpp

Produktbeskrivning

Rengöring av produktionsverktygen kräver flera tidskrävande åtgärder. För att korta ner tiden och samtidigt sänka kostnader och förbättra diskkvaliteten erbjuder vi diskmaskin till rökkäpp.