BRINEMASTER

Produktbeskrivning

Brinemaster avsett för injektion i fisk av marinader, saltlösning, och andra tillsatser för förbättring av smak. Denna enhet fungerar med maskin för fiskrensning ”Gutmaster1200” som också styrs från kontrollpanelen. En uppsättning sensorer ger inte bara en hög säkerhetsnivå, dessa ger också information om nivån i saltlösningsbehållaren och inaktiverar maskinen i frånvaro av saltlösning. För att fördela ingredienserna jämnt är saltlösning behållaren utrustad med en omrörare.