GUTMASTER 8000

Produktbeskrivning

GUTMASTER 8000 – Snabbrensning av 2-8 kg fiskar. GUTMASTER 8000 är avsedd för automatisk fiskrensning och i synnerhet för rensning av stillahavslax eller annan havslax med möjlighet att återvinna rom. Dessa fiskar varierar vad gäller både storlek och form beroende på rommängden. Av denna anledning mäts varje individ i maskinen som automatiskt anpassas efter den.