Separatorer

Produktbeskrivning

Benseparatorer är anordningar som används för att separera kött från hönsben eller andra smådjur som kaniner eller fisk. Separatorerna tillverkas i form av huvud som monteras i köttkvarnens utlopp. När huvudet monteras i köttkvarnen få vi en professionell och mycket effektiv separator för avskiljning av kött från hönsben med kapacitet från över 500 kg/h till 3000 kg/h (beroende på typ av köttkvarn) och effektivitet från 58% till 86% från hönskropp (efter att man skurit bort filéer. Erhållet kött är av mycket god kvalitet och uppfyller standarder.