Patroszarki ryb GUTMASTER 750

Opis produktu

W sytuacji gdy wymagane jest dokładne patroszenie ryb i elastyczne dopasowanie do różnych gatunków ryb idealnym wyborem są patroszarki ryb typu GUTMASTER firmy KROMA. Patroszarka Gutmaster 750 może służyć do patroszenia tak różnych rodzajów ryb jak leszcz i okoń morski jednocześnie uzyskując najwyższą jakość i czystość zabiegu. Tak duża elastyczność pracy maszyny powoduje znaczne obniżenie kosztów inwestycji.

Zastosowanie

Patroszarki GutMaster 750 to doskonałe urządzenia do patroszenia ryb małej i średniej wielkości.