Komora hybrydowa

Opis produktu

Komora hybrydowa jest połączeniem automatycznej komory wędzarniczej, oraz komory tradycyjnego wędzenia. Urządzenie posiada automatyczny system suszenia i grawitacyjną cyrkulacją dymu wędzarniczego. Za cały proces odpowiada sterowanie mikroprocesorowe, które czuwa nad zachowaniem idealnych oraz powtarzalnych warunków wewnątrz komory. W urządzeniu istnieje możliwość przeprowadzania procesów ciepłego oraz zimnego wędzenia.